Sessions de Coaching2017-12-22T20:06:44+00:00

Sessions de Coaching o Assessorament

Periodicitat de les sessions

A l’inici del procés treballem setmanalment; també quan hi ha un període de competicions important que necessita d’un treball específic; i quan el client sent que ha de ser així.

Però un cop iniciat l’entrenament de Coaching, ens veiem cada 2 o 3 setmanes. D’aquesta forma el client pot posar en marxa les estratègies i accions que hem desenvolupat en la sessió de Coaching.

Durada de les sessions

Totes les sessions de Coaching o Assessorament que realitzem tenen una durada aproximada d’una hora (més enllà, l’atenció del cervell decau i ja no podem treballar amb la intensitat desitjada).